Измиване на твърди подови настилки и хигиенни помещения с пара.

Услугата се извършва с професионални почистващи машини, работещи с пара под необходимото налягане, с помощта на които бързо и ефикасно се отстраняват мазнини и органични замърсявания, постига се добра дезинфекция и дезинсекция.Подходяща за остраняване на по-голяма част от гъбични и плесенни образувания.Услугата е подходяща и за хигиенизиране на детски помещения.По този метод се постига високо ниво на чистотата в помещенията.

Измиване на твърди подови настилки с пара.   Измиване на твърди подови настилки с пара.
  12 месеца в годината, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието ние работим за Вас