Нашите цени

Цената за предварителен оглед на обекта за почистване е 30 лв.
Тази сума ще бъде приспадната от крайната цена за почистване.

Цена за почистване, независимо от нивото на замърсяване и видовете почиствания е
60 лв. на час