Мама Санта - професионално почистване

Ние предлагаме:

- почистване на частни домове и офиси

- почистване на складови и помещения със специално предназначение

- почистване след строителство и ремонти

- почистване на стъкла, дограми и щори

- почистване на твърди настилки и облицовки

- почистване на мокети, килими, тапицерии и настилки

Във всяка наша оферта ние включваме препоръчителната поддръжка на вашия офис, административна сграда или жилище. Ще Ви предложим необходимите хигиенни материали и препарати за вашите санитарни помещения и всичко това на изключително конкуретни цени.

Ние предлагаме всекидневно почистване на територията на София за всякакъв тип сгради, независимо от тяхното предназначение.  Ние имаме опит в професионалното почистване и поддържането на административни, хотелски и индустриални, както и почистване на жилищни сгради.

Почистване

Ние разделяме процеса на почистване, хигиенизация или поддръжка на административни, хотелски, индустриални или жилищни сгради на два етапа:

1. Първоначално посещение на обекта, който ще бъде хигиенизиран и (или) поддържан и(или) почистван, заедно с Ваш представител (ако Вие желаете) ще се запознаем с вашите нужди и изсквания.Ще направим анализ на методите за почистване, съобразен с индивидуалността на обекта. След което ще ви предоставим подробна и детайлна оферта. В нея ще включим всички възможни разходи и тя ще бъде крайна.

2. При постигане на споразумение, ние ще осъществим повторна визита на обекта, ще Ви запознаем с персонала, който ще поеме обслужването на вашия офис или ще извърши почистването, ще съгласуваме начините на почистване и поддръжка, ще обсъдим всички подробности и ще направим полезни предложения.

По този начин гарантираме, че процесът на почистване и поддържане на административни, хотелски, индустриални, както и жилищни или отделни помещения ще бъде реализиран правилно и времето, отделено за изпълнение ще бъде усвоено оптимално.

 12 месеца в годината, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието ние работим за Вас